Aquestes dades han estat validades per personal d'AEMET i de l'Observatori de l'Ebre

 

Resum Gener / 2018
Temp. Max. (ºC) Temp. Min. (ºC) Temp. Max. Mitja (ºC) Temp. Min. Mitja (ºC) Precip. acumulada (l/m2)
23.8 (2018-01-04)
1.4 (2018-01-09)
17.7 7.9 4.3
 
Registres de Gener / 2018
Data Tmax (ºC) Tmin (ºC) T18h (ºC) Precipit. (l/m2) Màx. vent (Km/h) Hores sol
2018-01-01 20.0 10.6 17.4 Ip. 92.9 7.6
2018-01-02 22.5 13.5 19.0 0.0 66.6 6.5
2018-01-03 23.5 18.5 20.4 0.0 66.6 4.5
2018-01-04 23.8 17.1 18.4 0.0 70.6 8.5
2018-01-05 22.2 7.8 14.2 0.0 37.8 8.4
2018-01-06 15.1 5.0 14.2 2.8 63.4 1.0
2018-01-07 12.5 4.7 8.2 1.4 22.0 1.1
2018-01-08 12.5 2.9 7.0 0.0 47.5 4.5
2018-01-09 14.5 1.4 8.2 0.0 26.6 7.0
2018-01-10 18.2 5.1 11.6 0.1 53.3 5.6
2018-01-11 14.2 9.8 10.8 Ip. 75.6 4.8
2018-01-12 16.2 6.4 11.8 0.0 63.7 8.7
2018-01-13 13.4 1.8 9.6 0.0 25.2 1.6
2018-01-14 15.4 7.6 8.8 Ip. 42.1 5.1
2018-01-15 15.4 6.6 11.4 0.0 43.2 7.2
2018-01-16 21.3 6.3 17.6 0.0 69.5 8.9
2018-01-17 18.8 12.0 13.8 0.0 68.4 8.7
2018-01-18 18.9 4.9 12.4 0.0 32.4 8.8